Regulamin sklepu FrytaCraft 
§ Regulamin Sklepu Internetowego 
Niniejszy Regulamin Usług określa zakres i sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną, realizowanych pod adresem frytacraft.pl przez Okaeri, "Max Car Krzysztof Frynas" z siedzibą pod adresem ul.Krasickiego 118b, Nowa Wola, 
przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
NIP5222387120, REGON 014889824, zwanego dalej „Usługodawcą”. Płatności PaySafeCard, Przelew oraz PayPal obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801. § Postanowienia końcowe Dodatkowe przywileje wynikające z korzystania z Usługi zostały zdefiniowane w Sklepie Serwerowym. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zakresie dodatkowych świadczeń przed zakupem poprzez stronę WWW Serwisu. Jeśli Usługobiorca aktywuje Usługę, w trakcie gdy poprzednia taka sama jest aktywna, czas trwania świadczenia nie sumuje się. 
Regulamin FrytaCrafta 0. Wstęp 0.1: Lubimy dobre frytki, więc ogólnym zarysem zasad jest uprzejme i uczciwe postępowanie 
na naszym świecie - bez buractwa i pajacerki. Nie szkodzimy innym graczom.
 0.2: Wśród nas jest wielu graczy pomocnych, przyjaznych, zatem zachęcamy do tworzenia rodzinnej atmosfery 
i nadania temu miejscu wspaniałego klimatu bądź tak zwanej magii. 1. Poznaj sekretny skład dobrych frytek, czyli zasady ogólne, dotyczące Discorda i serwera gry FrytaCraft.pl 1.1: Regulamin obowiązuje w grze jak i na Discordzie.
 1.2: Regulamin zawsze się może zmienić, więc warto czytać na bieżąco. 
Jednakże administracja nie zawsze będzie informować graczy o każdej zmianie.
 1.3: Nieprzestrzeganie regulaminu szkodzi naszej społeczności, więc Administracja ma prawo takiego gracza wykluczyć z serwera gry/Discorda tymczasowo lub trwale.
 1.4: Od decyzji administratorów można się odwołać, ale jednorazowo. 
Wykorzystaj dobrze swoją szansę, bowiem decyzje są ostateczne.
 1.5: Uczestnik powinien mieć na Discordzie nick tożsamy z występującym na serwerze FrytaCraft.pl
 1.6: Gracze mogą grać na tylko jednym koncie. Rozumiemy sytuacje, takie jak utracony dostęp lub grających członków rodziny/domowników. Takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie. Ogółem - w innych przypadkach posiadanie multikont jest nieuczciwe i szkodliwe.
 1.7: Na Discordzie i w grze zachowujemy kulturę - bez względu na to, jak bardzo jest się zirytowanym. 
Za przekleństwa, wyzwiska, inwektywy, krzywdzące postepowanie są adekwatne wymiary kar począwszy 
od tymczasowego wyciszenia, przez tymczasowy lub trwały ban, aż po wyższy wymiar sprawiedliwości.
 1.8: Zakaz reklamy innych serwerów.
 1.9: Z uwagi na osoby w bardzo młodym wieku, kategorycznie nie będą tolerowane wszelkie treści przeznaczone dla osób pełnoletnich; skrajnie wulgarne bądź o charakterze erotycznym itd.
 1.10: W trosce o dobre zdrowie psychiczne uczestników, postowanie na Discordzie / linkowanie na serwerze zawartości, którą społeczność uzna za szczególnie żenującą, będzie penalizowane począwszy od upomnienia, 
aż po całkowite wykluczenie z serwera. 2. W knajpie u Patrycji, czyli zasady rozgrywki na serwerze FrytaCraft.pl: 2.1: Dbamy o bezpieczeństwo graczy, dlatego w razie potrzeby czytamy wiadomości wymieniane osobiście między graczami na minecraftowym czacie FrytaCraft.pl. Nie chcemy tu prześladowców, nękaczy i tym podobnych graczy.
 2.2: Zakazane jest używanie cheatów ułatwiających rozgrywkę. Jest to równoznaczne z niesprawiedliwością 
i kradzieżą. Do tego zalicza się X-ray, Fly, KillAura, cheaty z przeznaczeniem do nieuczciwej rozgrywki zawarte 
w modach tj. Wurst itd.
 2.3: Zakazane jest wykorzystywanie błędów w grze jak i w pluginach. Każdy błąd należy zgłaszać Administracji. 
W przypadku niezgłoszenia błędu i świadomego wykorzystywania będą wyciągane konsekwencje. To samo dotyczy również ujawniania błędów innym graczom.
 2.4: Zabronione jest tworzenie i używanie znaków symbolizujących genitalia, swastyki itp.
 2.5: Zakazane jest używanie oprogramowania które ingerowałoby w infrastrukturę serwera.
 2.6: Zakazane jest obciążanie serwera dużą ilością mobów i mechanizmów. 
Zakazane jest również tworzenie mechanizmów zegarowych - każdy mechanizm redstone lub inny powinien być przez gracza aktywowany ręcznie i wyłączać się samoistnie.
 2.7: Farmy spawnujące moby powinny zawierać mechanizmy które te moby finalnie zabijają (ognisko, duża wysokość, moby zwierzęce zjadające agresywne moby) w celu przeciwdziałania obciążeniu. To również korzyść dla Ciebie w postaci płynności gry. Farmy powinny być tylko na działkach poza spawnem, aby nie obciążać spawna.
 2.8: Nie zwracamy przedmiotów straconych poprzez kradzież czy śmierć. 

2.9: Zabronione jest umyślne niszczenie ogólnego wyglądu serwera oraz griefowanie działek innych graczy.

2.10: Zabronione jest również prześladowanie graczy i uciążliwe przeszkadzanie w prowadzeniu rozgrywki. serwer: frytacraft.pl REGULAMIN MAPA RANGI I TOKENY
2022 FrytaCraft.pl designed by camul